# جلوگیری_از_آپدیت_خودکار_نرم_افزار_internet_downlo